– Her türlü Bilgisayar Yazılım Hizmetleri ( Yazılım yapılması, Yazılım bakım hizmetleri, Yazılım Eğitim Hizmetleri, Bilgisayar Kullanıcı Eğitimi… )

-Bilgisayar yedek parçalan imalatı, alım – satımını, ithalat – ihracatını montajını ve yapmak.

-Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak.

-Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımınn ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksimile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.

-Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donamın ünite parça ve yedek parçalan üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtanı, ithalat ve ihracatmı yapmak, montajı, servisi.

-Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatuıı sağlamak.

-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yaymlamak.

-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

-Bilgisayar programlarınm ve bilgisayar kontrolü sistemlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakunı için gerekli ham mamul yan mamul sistemlerinin ünitelerin parçalanıl ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alnın satum, dağıtımı, ithalat ve ihracatım yapmak.

-Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanımın toptan ve perakende alrnıı satum, dağıtum, ithalat ve ihracatı, montajım yapmak.

-Bilgisayar makineleri, donanından, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerinin üretimi, toptan ve perakende alımı saümı, dağıtımı, ithalat ve ihracatım yapmak.

-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek. -Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi satış, montaj, bakım hizmetleri verilmektedir.

Categories: Genel

0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir